Çene Cerrahisi

images description

20 Yaş (Akıl) Dişleri

Alt ve üst çenede yer alan 3. büyük azı dişleri 20 yaş civarında sürdüğü için bu adı almaktadır. Toplamda dört adet olan 20 yaş dişlerinin tümü sürebileceği gibi, bazen hiç oluşmaz ya da sürmez, bazen de eksik sayıda olabilir.

Düzgün pozisyonda sürebildikleri gibi, gömük ya da yarı gömük olabilirler. Özellikle yarı gömük oldukları durumlarda çürük, dişeti kanaması ve ağız kokusuna sebep olacağından çekimi yapılır. Düzgün pozisyondaki bir 20 yaş dişinin alınması gerekli değildir.

Bazı durumlarda diş dizisindeki diğer dişlerden bir veya birkaçının gömük kalması mümkün olabilir. Eğer alınmaları gerekirse lokal anestezi altında operasyon gerçekleştirilir. Gelişebilecek şişlik ve ağrıyı azaltmak için hastaya antibiyotik ve ağrı kesici reçete edilir.

Apikal Rezeksiyon

Travma veya çürüğe bağlı olarak kök ucu etrafında gelişen enfeksiyonlarda, kanal tedavisi yapılmasına rağmen tekrarlayan inatçı enfeksiyonlar gelişebilir.

Bunun sebebi dişin anatomik yapısından kaynaklı varyasyonlar, kalsifikasyon sebebiyle tıkanan kanallar veya travma sonucu gelişen kök kırığı olabilir.

Böyle durumlarda özellikle ön grup dişlerde, kök ucunun iyileşmeyi engelleyen kısmı kesilerek alınır. Geride kalan kök kısmı doku uyumlu bir dolgu malzemesiyle sızdırmaz bir şekilde örtülenir.

Lokal anestezi altında gerçekleştirilen işlem sonrası hasta takibe alınır. Enfeksiyonun gerilemesiyle hasta dişini kullanabilir.

Çene Kisti

Pek çok sebeple gelişebilen çene kistleri genellikle alınan radyografilerde tespit edilirler. 

Geniş alana yayılması halinde komşu dişlerin köklerinde yer değişikliği ve buna bağlı sallanmalara sebep olabilirler. 

Enfekte bir dişe bağlı olarak geliştiğinde öncelikle dişin kanal tedavisi yapılarak kistin iyileşmesi hedeflenir. Eğer büyük bir kistik lezyon söz konusuysa, kanal tedavisi ile küçülmesi sağlanan kist lokal anestezi altında opere edilir. Geniş lezyonlarda ilgili dişin kaybı da söz konusu olabilir. Hasta takibe alınarak iyileşmesi gözlemlenir.